Lag (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

0 av 12 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör sedan utfärdandet.

Lag (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör upphävdes 2008-05-01 genom SFS 2008:114


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör .