Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:847). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2007:605


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-20


1 §

  Det skall finnas en kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.

Den i första stycket angivna kassaservicen skall tillhandahållas genom ett statligt ägt aktiebolag som regeringen bestämmer. Regeringen får meddela föreskrifter om de tjänster som skall ingå i kassaservicen. Lag (2005:847)