Lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd sedan utfärdandet.

Lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd upphävdes 2009-03-01 genom SFS 2009:47


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd .