Förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor

1 av 13 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2001:726). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor upphävdes 2006-08-01 genom SFS 2006:948


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


3 §

  Expertgruppen leds av en styrelse som består av högst 13 personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (2001:726)