Förordning (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten

2 av 11 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:851). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:977


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-21


3 §

  Valmyndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av
   1. lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar,
   2. folkomröstningslagen (1979:369), och
   3. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela landet. Förordning (2005:851)

4 §

  Valmyndigheten leds av en nämnd som ansvarar för verksamheten. Nämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter. För ordföranden och övriga ledamöter skall det finnas ersättare. Förordning (2002:72)