Förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna sedan utfärdandet.

Förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna upphävdes 2002-01-01 genom SFS 2001:1201


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna .