Förordning (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:155). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1214


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-28


2 §

  Statens folkhälsoinstitut skall särskilt
   1. analysera utvecklingen av folkhälsan med utgångspunkt i de faktorer som påverkar denna,
   2. förse regeringen med information och med underlag för beslut,
   3. ställa samman och till kommuner och landsting sprida forskningsresultat om metoder och strategier inom folkhälsoområdet,
   4. samarbeta med myndigheter som har uppgifter inom institutets ansvarsområden,
   5. svara för tillståndsgivning, tillsyn och föreskrifter i enlighet med vad som anges i alkohollagen (1994:1738) och lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
   6. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor som inte utgör läkemedel samt behovet av kontroll av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
   7. svara för tillsyn och föreskrifter i enlighet med vad som anges i tobakslagen (1993:581),
   8. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena,
   9. följa och aktivt medverka i det internationella folkhälsoarbetet.

Statens folkhälsoinstitut skall ha ansvar för kontrollen av dokument m.m. och meddela föreskrifter, som har anknytning till kontrollen, för vintransporter i enlighet med vad som anges i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Statens folkhälsoinstitut skall vara nationell enhet för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). Förordning (2006:155)