Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1444). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol upphävdes 2008-11-01 genom SFS 2008:785


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17

Whoops, looks like something went wrong.