Förordning (2001:626) om stöd till utbildning av anställda

2 av 18 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2001:626) om stöd till utbildning av anställda sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:735). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:626) om stöd till utbildning av anställda upphävdes 2004-02-01 genom SFS 2003:1101


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-10


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställda eller delägare i företag.

Stödet uppfyller samtliga villkor enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning. Förordning (2002:735)

6 §

  Stöd får inte lämnas
   - för utbildningar som arbetsgivaren enligt lag eller avtal är skyldig att bekosta,
   - till arbetsgivare som ingår i Samhallkoncernen.
Förordning (2002:735)