Förordning (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:272). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:298


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-09


5 §

  På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är landstinget skyldigt att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2003:272)