Förordning (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i förordning (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:760). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-02


9 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2001:681

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2002. Bestämmelsen i 7 § gäller dock till och med den 31 december 2005. Förordning (2005:760)