Tillkännagivande (2001:727) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2001:727) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2001:727) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar upphävdes 2005-06-27 genom SFS 2005:533


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2001:727) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar .