Förordning (2001:740) om särskilda lärarutbildningar

1 av 13 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2001:740) om särskilda lärarutbildningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:762). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-02


8 §

  Vid urval skall följande urvalsgrunder användas i stället för de grunder som anges i 7 kap. 10 § andra och fjärde styckena samt 11-16 c §§ högskoleförordningen (1993:100):
   1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 17 § högskoleförordningen,
   2. tidigare utbildning, och
   3. arbetslivserfarenhet.

Högskolan bestämmer vilka av urvalsgrunderna som skall användas. Förordning (2002:762)