Statskalenderförordning (2001:750)

0 av 0 paragrafer har ändrats i statskalenderförordning (2001:750) sedan utfärdandet.

Statskalenderförordning (2001:750) upphävdes 2011-11-01 genom SFS 2011:1043


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i statskalenderförordning (2001:750) .