Förordning (2001:816) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009)

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (2001:816) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009) sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2001:816) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009) .