Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:9). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor upphävdes 2011-04-01 genom SFS 2011:137


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-04


9 §

  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (2002:9)

9 a §

  Delegationen skall vid behov samråda med Delegationen för regional samverkan om högre utbildning. Förordning (2002:9)