Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:480). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:879


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 kap. 7 §

  Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag enligt denna lag prövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.


2 kap. Har upphävts genom lag (2007:480)

Whoops, looks like something went wrong.