Lag (2002:1024) om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i lag (2002:1024) om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:344). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2002:1024) om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:882


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Det belopp som månadsvis skall betalas i lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna skall bestämmas av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.
Nämnden skall också besluta om avgångsersättning och om övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2007:344)