Förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:702). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Länsstyrelsen ska föra en förteckning över kommunala bostadsföretag som bedriver verksamhet i länet. Lantmäteriet ska hållas underrättat om innehållet i förteckningen.
Förordning (2008:702)

Whoops, looks like something went wrong.