Förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge

3 av 15 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:299). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


5 §

  Tullverket får i samråd med behörig norsk tullmyndighet fördela tullförvaltningarnas uppgifter i fråga om gränstullsamarbetet.

I sådant hänseende får beslutas
   1. att svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på norskt territorium,
   2. att svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för norsk räkning inom kontrollzon på svenskt eller norskt territorium,
   3. att norsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för norsk räkning inom kontrollzon på svenskt territorium, samt
   4. att norsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på svenskt eller norskt territorium.
Förordning (2004:215)

11 §

  Det som enligt tullagen (2016:253) och tullförordningen (2016:287) gäller inom det svenska tullområdet i fråga om ordningen för trafiken och expedieringen ska även tillämpas vid utövande av tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på norskt territorium. Förordning (2016:299)

13 §

  Det som sägs i 4 kap. 1 § tullförordningen (2016:287) om bistånd av Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även när det är fråga om utövande av tulltjänst för norsk räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas av svensk eller norsk tullpersonal. Förordning (2016:299)