Förordning (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i förordning (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:999). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


6 §

  Vid juryns handläggning av ärenden tillämpas endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 28 och 29 §§ om hur beslut fattas och om omröstning.
Förordning (2018:999)