/Rubriken upphör att gälla U:2020-12-01/ Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting /Rubriken träder i kraft I:2020-12-01/ Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i /Rubriken upphör att gälla U:2020-12-01/ Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting /Rubriken träder i kraft I:2020-12-01/ Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:857). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

   Träder i kraft 2020-12-01
Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner som beslutats av Skatteverket ska tillgodoräknas kommunerna och regionerna genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2020:857)