Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting .