Förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

2 av 25 paragrafer (8 %) har ändrats i förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:213). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:846


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


4 §

  Trots förbudet i 3 § får
   1. CFC och övriga CFC användas som arbetsmedium i befintliga stationära kyl-, värme- och andra klimatanläggningar av typ enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre till och med den 31 december 2004,
   2. HCFC användas som arbetsmedium i befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar tills vidare,
   3. Försvarsmakten och Försvarets materielverk använda HCFC för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar, om inte HCFC kan ersättas med något annat ämne,
   4. CFC och övriga CFC överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EG-förordningen, och
   5. HCFC överlåtas och saluhållas.

En anläggning som avses i första stycket 1 och som är i bruk den 31 december 2004 får fortsätta att brukas efter den 31 december 2004, så länge anläggningen brukas på samma plats.
Förordning (2004:1035)

14 §

  Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut. Förordning (2005:213)