Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:856). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


2 §

  Har upphävts genom lag (2004:856)