Förordning (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter till Pensionsmyndigheten från Skatteverkets beskattningsdatabas

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter till Pensionsmyndigheten från Skatteverkets beskattningsdatabas sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1109). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter till Pensionsmyndigheten från Skatteverkets beskattningsdatabas upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1717


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Skatteverket ska på begäran av Pensionsmyndigheten lämna ut uppgifter ur Skatteverkets beskattningsdatabas för beräkning av garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension. Förordning (2010:1109)

2 §

  Uppgiftsskyldigheten enligt 1 § omfattar endast uppgifter om tjänstepension som har redovisats i kontrolluppgifter för inkomståren 2004-2009 och som avser personer som är födda år 1937 eller tidigare för vilka lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har tillämpats. Förordning (2010:1109)

Whoops, looks like something went wrong.