Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

0 av 0 paragrafer har ändrats i statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder sedan utfärdandet.

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1604


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder .