Förordning (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1431). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1021


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 §

  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Barnombudsmannen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,
15 § om revisionsberättelse,
16 § om medverkan i EU-arbetet,
18 § om myndighetens organisation,
24-26 §§ om ärendenas handläggning,
29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,
30 § om ärendeförteckning,
31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (2006:1431)

5 §

  Barnombudsmannens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas.
Förordning (2006:1431)

Whoops, looks like something went wrong.