Förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:1045). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


4 a §

  Livsmedelsverket skall anmäla överträdelser av bestämmelser i förordningen till Tullverket, om det finns misstanke om brott. Förordning (2005:1045)