Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling upphävdes 2007-10-15 genom SFS 2007:698


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling .