Förordning (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1374). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning upphävdes 2014-03-01 genom SFS 2014:34


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  I denna förordning meddelas föreskrifter om tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning för att uppnå specialistkompetens enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och som anordnas med statliga medel (SK-kurser). Förordning (2010:1374)