Lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram sedan utfärdandet.

Lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram upphävdes 2009-03-01 genom SFS 2009:47


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram .
Whoops, looks like something went wrong.