Förordning (2002:702) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2002:702) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:764). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  Försöksverksamhet skall bedrivas vid Handens tingsrätt, Huddinge tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Sollentuna tingsrätt, Solna tingsrätt, Södra Roslags tingsrätt, Falu tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Växjö tingsrätt, Mariestads tingsrätt, Blekinge tingsrätt, Kristianstads tingsrätt, Malmö tingsrätt, Halmstads tingsrätt, Gävle tingsrätt, Ångermanlands tingsrätt, Östersunds tingsrätt och Luleå tingsrätt.

Förordningen gäller i stället för 31 § 1-4 och 32 § första meningen förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion.
Förordning (2003:764)