Förordning (2002:704) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2002:704) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:765). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Försöksverksamhet skall bedrivas vid Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten i Västernorrlands län, Länsrätten i Jämtlands län, Länsrätten i Norrbottens län, Länsrätten i Kronobergs län, Länsrätten i Blekinge län och Länsrätten i Mariestad.

Förordningen gäller i stället för 29 § 1-4 och 30 § första meningen förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion.
Förordning (2003:765)