Tillkännagivande (2002:706) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2002:706) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2002:706) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn upphävdes 2004-06-30 genom SFS 2004:636


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2002:706) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn .