Förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:740). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1218


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


9 §

  Folke Bernadotteakademin får behandla sådana känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) i den mån det fordras för att kunna etablera och föra ett digitalt forskningsarkiv över svenskt deltagande i fredsinsatser. Förordning (2007:740)

Whoops, looks like something went wrong.