Förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

1 av 13 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:920). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd upphävdes 2006-01-01 genom SFS 2005:1073


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) skall administrera det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd. Myndigheten skall följa och utvärdera verksamheten.

Särskilt utbildningsstöd skall bestämmas med hänsyn till behovet av sådant stöd. Särskilt utbildningsstöd erbjuds svårt rörelsehindrade personer som studerar vid universitet, högskola eller folkhögskola. Sådant stöd kan även erbjudas personer med andra funktionshinder, som studerar vid folkhögskola.

Särskilt utbildningsstöd omfattar alla de funktioner, som hör till den dagliga livsföringen, som den studerande inte klarar av själv och som inte bör tillgodoses genom kommunen, Försäkringskassan eller genom stödåtgärder av universitet, högskola eller folkhögskola. Förordning (2004:920)