Tillkännagivande (2002:808) om länens indelning i kommuner

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2002:808) om länens indelning i kommuner sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2002:808) om länens indelning i kommuner upphävdes 2006-11-28 genom SFS 2006:1196


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2002:808) om länens indelning i kommuner .