Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:992). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  De tingsrätter som anges i följande förteckning är behöriga att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång och har vid handläggning av mål enligt den lagen det domsområde som anges i förteckningen.

Tingsrätt        Domsområde
Nacka          Stockholms län
Uppsala         Uppsala län
Nyköpings        Södermanlands län
Linköpings       Östergötlands län
Jönköpings       Jönköpings län
Växjö          Kronobergs län
Kalmar         Kalmar län
Gotlands        Gotlands län
Blekinge        Blekinge län
Malmö          Skåne län
Halmstads        Hallands län
Vänersborgs       Västra Götalands län
Värmlands        Värmlands län
Örebro         Örebro län
Västmanlands      Västmanlands län
Falu          Dalarnas län
Gävle          Gävleborgs län
Ångermanlands      Västernorrlands län
Östersunds       Jämtlands län
Umeå          Västerbottens län
Luleå          Norrbottens län
Förordning (2010:992)

2 §

  Bestämmelser om behörig domstol vid grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken finns i 21 kap. 1 § miljöbalken.
Förordning (2010:992)