Förordning (2002:829) om skatt på gödselmedel

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2002:829) om skatt på gödselmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:1039). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:829) om skatt på gödselmedel kommer att upphävas 2021-07-01 genom SFS 2021:307


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Frågor om lagerhållare enligt lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.
Förordning (2003:1039)

2 §

  Den som godkänts som lagerhållare enligt lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel skall anmäla till Skatteverket om
   1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
   2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
   3. det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i samband med ansökan om godkännande.
Förordning (2003:1039)

Whoops, looks like something went wrong.