Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting sedan utfärdandet.

Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting upphävdes 2006-09-01 genom SFS 2006:544


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting .