Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1928). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Den som hos Myndigheten för press, radio och tv ansöker om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen, bevis om ändrat namn på sådan verksamhet, bevis om ändrade tekniska förutsättningar för verksamheten eller bevis om ändrad ort som överföringar i sådan verksamhet utgår från, ska betala en avgift på 2 000 kronor. Förordning (2018:1928)

Whoops, looks like something went wrong.