Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:679). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:684


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


3 §

  För beredningen av ansökningar om bidrag skall det finnas en referensgrupp med särskilda kunskaper på området.
Referensgruppen skall bestå av minst fyra svenska forskare och en utländsk forskare. Chefen för Utrikesdepartementet utser ledamöterna i referensgruppen för en bestämd tid.
Förordning (2005:679)

Whoops, looks like something went wrong.