Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer sedan utfärdandet.

Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer upphävdes 2017-08-01 genom SFS 2017:628


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer .