Förordning (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen

2 av 12 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1365). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten:

18 § om myndighetens organisation,
24 § om föredragning,
26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,
29 § om inhämtande av uppgifter,
30 § om ärendeförteckning,
31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (2006:1365)

12 §

  Myndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas. Förordning (2006:1365)