Förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:787). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1553


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003. Förordning (2007:787)