Förordning (2003:145) om Institutet för social forskning

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2003:145) om Institutet för social forskning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1790). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:145) om Institutet för social forskning upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1599


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Vid Stockholms universitet finns Institutet för social forskning. Förordning (2010:1790)

Whoops, looks like something went wrong.