Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:913). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  En region och en eller flera kommuner som ingår i regionen får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra
   1. regionens uppgifter
   - enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   - enligt tandvårdslagen (1985:125),
   - enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
   - enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
   - enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   - enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
   - enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
   - som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och
   2. kommunens uppgifter
   - enligt socialtjänstlagen (2001:453),
   - enligt hälso- och sjukvårdslagen,
   - enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   - enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
   - enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   - enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller
   - som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.
Lag (2019:913)

2 §

  Regionen och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl regionen som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde. Lag (2019:913)

3 §

  För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd. Lag (2017:744)