Lag (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder sedan utfärdandet.

Lag (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:1085


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder .