Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:871). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1159


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Bestämmelserna i 1 § hindrar inte allmännyttiga bostadsföretag att ge utdelning till staten eller till ett statligt bolag till följd av avtal mellan Statens bostadsnämnd eller Statens bostadskreditnämnd och berörd kommun.
Förordning (2005:871)