Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:913). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring upphävdes 2007-07-01 genom SFS 2007:301


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Rehabiliteringsutredningen skall lämnas på en blankett som fastställts av Försäkringskassan. Förordning (2004:913)

Whoops, looks like something went wrong.